Informace o zpracování osobních údajů

1. Kdo je správcem a zpracovatelem údajů

Správcem vámi poskytnutých osobních údajů je společnost Toyota Material Handling CZ s.r.o., se sídlem K Vypichu 1049, 252 19 Rudná, IČO: 45308187, která je organizátorem akce Toyota Solutions Academy. 

Toyota Material Handling CZ kromě prodeje a servisu manipulační techniky, poskytuje zákazníkům řadu služeb jako např. regálové systémy, automatizaci, dlouhodobý a krátkodobý pronájem, nabídku použité techniky, poradenství pro efektivní manipulaci a skladování a školení specialistů.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

V případě, že se registrujete na naši akci, poskytujete nám v rámci registrace, případně přímo na akci, některé osobní údaje. Jedná se o základní kontaktní údaje: vaše jméno a příjmení, váš pracovní telefon, e-mailová adresa a pracovní pozice ve spojení s firmou, kterou na akci zastupujete a pod jejíž hlavičkou jste se registrovali. Krom toho evidujeme, které naše akce jste navštívili, zda odebíráte některý z našich časopisů či zda odebíráte některý z našich informačních newsletterů. 

Na akci také pořizujeme obrazové záznamy a videozáznamy, a je tak možné, že se na některém ze záběrů objevíte.

3. K čemu údaje potřebujeme a co s nimi děláme

Vaše údaje potřebujeme proto, abychom s vámi mohli komunikovat ohledně vaší účasti na akci a abychom vám mohli vytvořit nejlepší možné podmínky pro to, aby pro vás akce byla co nejúspěšnější jak v informační, tak v obchodní rovině. Díky tomu vás mohou jak v průběhu akce, tak i bezprostředně po ní kontaktovat s konkrétním návrhem spolupráce s firmou, kterou na akci zastupujete. Účastí na akci vám přitom nevzniká žádná povinnost realizovat obchodní spolupráci – to je zcela na vašem svobodném rozhodnutí.

O akci samotné informujeme reportážemi odbornou veřejnost, a tak na ní pořizujeme fotografie a případně i krátká reportážní videa. Ty, jež nejlépe dokládají, jaká akce opravdu byla, zveřejňujeme v našich odborných časopisech, na našich informačních portálech, na webu akce, na kterou se registrujete, i na profilech akce na sociálních sítích Facebook a LinkedIn. A samozřejmě o akci vydáváme oficiální tiskovou zprávu, kterou pošleme vybraným médiím. K ní některé fotografie připojujeme. Uveřejněním vám nevzniká právo na honorář.
V případě zasílání tiskovin pak k jejich distribuci využíváme specializované distribuční společnosti. K zajištění samotné distribuce jim musíme předat vaše jméno a příjmení, název společnosti a její adresu.

Údaje také uchováváme proto, abychom vás mohli spolupracovat i v dalším období. Komunikaci realizujeme e-mailem a/nebo telefonicky. Je také možné, že vás oslovíme s nabídkou na zapojení se do některého z našich budoucích projektů, pakliže budeme přesvědčeni, že by to pro vás mohlo mít obchodní nebo informační přínos.

Osobní údaje můžeme takto zpracovávat, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Vaše údaje využíváme pro rozvoj a zpřesněnou nabídku našich produktů. Naše aktivity jsou spojené čistě s našimi společnými obchodními aktivitami, proto vaše údaje nikdy nebudou zneužity třetí stranou. 

4. Doba zpracování osobních údajů

Poskytnuté údaje zpracováváme po dobu pěti let po skončení akce. Pokud se přihlásíte na některou z dalších akcí, pak znovu poběží pětiletá lhůta pro zpracování údajů. 

5. Odkud bereme osobní údaje a jejich aktualizace

Zpracováváme osobní údaje, které jsme od vás obdrželi při registraci či které jste nám poskytli na samotné akci. Sledujeme také, zda jste registrován(a) k odběru newsletterů a zda odebíráte naše tiskoviny. Také je možné, že vaši tvář zachytil objektiv fotoaparátu nebo kamery v průběhu akce.

Naší snahou je, aby údaje, které uchováváme, byly aktuální. Proto vás žádáme, abyste nás informovali v případě, že dojde ke změně některého z vámi poskytnutých údajů, nebo dokonce pokud již nebudete v registraci uvedenou firmu zastupovat. Kontaktujte nás prosím buď přes formulář v patičce www.toyota-academy.cz, nebo e-mailem na adresu marketing@cz.toyota-industries.eu

6. Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům

Údaje zpracováváme zejména uvnitř naší firmy. Dbáme přitom na to, aby k osobním údajům měli přístup jen ti zaměstnanci, kteří to potřebují k výkonu své práce. Využíváme na to řízení přístupu k jednotlivým souborům, zaheslované soubory a další technická a organizační opatření.

Pro to, aby akce byla co nejlepší a pro vás obchodně a informačně co nejúspěšnější, využíváme pomoci specialistů, čímž se stávají zpracovateli.

Všichni zpracovatelé osobních údajů musí zajistit, že s údaji budou nakládat v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů.

7. Vaše práva jakožto subjektu údajů

Platná legislativa vám dává právo na přístup k námi zpracovávaným údajům o vás – můžete nás kdykoli požádat, abychom předložili, jaké údaje o vás spravujeme. Stejně tak máte právo požadovat výmaz dat, jejich změnu, omezit jejich zpracování či vznést námitku proti jejich zpracování. Pokud však dojde k některému z výše uvedených zásahů do zpracování vašich osobních údajů, může se podle charakteru změny stát, že vám nebudeme moci poskytnout službu, kterou byste rádi využívali.

Za účelem uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte buď přes formulář v patičce www.toyota-academy.cz, nebo e-mailem na adresu marketing@cz.toyota-industries.eu – vyjdeme vám maximálně vstříc.

Registrací na akci Toyota Solutions Academy souhlasíte s výše vypsanými zásadami a také se zásadami ochrany osobních údajů TMHCZ.